Full Services-Solar Roof

รับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ คุณภาพสูงเท่านั้น สำหรับบ้านพักอาศัยติดตั้งพร้อมจ่ายไฟภายใน 1 วัน ประหยัดค่าไฟได้ทันที บ้าน,อาคาร,โรงงานแต่ละแห่งมีรูปแบบการใช้ไฟที่แตกต่างกัน เราจะนำเสนอและคำนวณจุดคุ้มทุนให้กับบ้านลูกค้าแต่ละหลังอย่างเหมาะสม

Solar System Consulting

รับปรึกษางานโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ออกแบบระบบ คัดเลือก Material รวมถึงการจัดหาแรงงานและช่างมากประสบการณ์ในการเข้าติดตั้งระบบ

Maintenance & Inspection

รับเหมาตรวจสอบระบบ โซล่าเซลล์ วางแผนการบำรุงรักษา และการเข้าไปทำ Preventive Maintenance อย่างเชี่ยวชาญ ตัวอย่างทั่วๆไป เช่น การล้างแผงด้วยวิธีการที่ถูกต้อง การตรวจเช็คขันแน่นจุดต่อ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ตรวจเช็ค Thermal Evident และอื่นๆ ตาม Global Standard